Heidi Hautala (Vihreät)

Jäsenmaiden käsittelyyn jumiutunut syrjinnän vastainen EU-direktiivi on hyväksyttävä ehdottomasti.

Vammaisten henkilöiden palveluita ei pidä kilpailuttaa. 

Vammaiset henkilöt ja heitä edustavat järjestöt otettava tiiviimmin mukaan päätöksentekoon. Tähän velvoittaa myös YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, jonka EU on ratifioinut. 

Vammaiset on otettava nykyistä paremmin mukaan työelämään. Esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna Suomessa vammaisten henkilöiden työllisyys on häpeällisen alhainen. 

Yksikin hyvin verkostoitunut meppi pystyy vaikuttamaan todella suuriin asioihin. Euroopan parlamentissa on jo vakiintunut vammaisten henkilöiden oikeuksia edistävä ryhmä, joka koordinoi muun muassa eri valiokuntien työtä. Siihen olen osallistunut aktiivisesti, kuten myös puhemiehistössä, joka hyväksyi huhtikuussa syrjimättömyyttä parlamentissa torjuvan toimintaohjelman.