Feministipuolue

"Feministisen puolueen lähtökohta on, että syrjimättömyyden periaate tulisi nostaa kaiken politiikanteon keskiöön. Yhtään päätöstä ei tulisi tehdä arvioimatta sen vaikutuksia eri ihmisryhmiin, ja ihmiset, joita asiat koskevat, tulisi ottaa osallisiksi heitä koskevassa päätöksenteossa. Poliittisten päätösten tulee lisäksi aktiivisesti edistää yhdenvertaisuutta ja näitä tavoitteita olemme avanneet sekä aiemmissa vaaliohjelmissamme että lyhyemmässä eurovaaliohjelmassamme.

EU-tasolla on mahdollista tehdä paljon vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Esimerkiksi talouskuripolitiikalla on ollut tutkimusten mukaan vakavia seurauksia vammaisten oikeuksille, kun vammaisten henkilöiden tarvitsemista palveluista on leikattu rajusti eri puolilla Eurooppaa. Toisaalta eurovaaleissa kymmenettuhannet vammaiset ihmiset eivät pääse käyttämään äänioikeuttaan, koska jäsenmaat eivät järjestä tähän asianmukaista avustusta. Nämä ovat vain kaksi esimerkkiä hyvin vakavista eriarvoisuuskysymyksistä, joita me olemme sitoutuneet ratkaisemaan europarlamentissa, mikäli tulemme valituksi."