Minua kuullaan -hankkeen ilmoittautumisrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 sekä henkilötietolaki 523/1999 10 §)

Rekisterinpitäjä: Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry (1714615-3)

Osoite: Jaatinen ry, Parivaljakontie 6, 00410 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Miina Weckroth, puh. 041 538 3032, miina.weckroth(at)jaatinen.info

Rekisterin nimi: Minua kuullaan -hankkeen ilmoittautumisrekisteri

Tietoja käytetään Minua kuullaan -hankkeen tapahtumien ja työpajojen toteuttamista ja palautteen kokoamista varten. Mikäli henkilö ilmoittautuessaan ilmoittaa, että hänen tietojaan saa käyttää Jaatinen ry:n tai Minua kuullaan -hankkeen tapahtumista tiedottamiseen, henkilölle voidaan jatkossa lähettää sähköisesti tietoa yhdistyksen tulevista tapahtumista.

Tiedot saadaan henkilöltä, joka ilmoittautuu tai ilmoittaa perheenjäseniään tapahtumaan. Rekisterin käyttöoikeus on vain määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 13.6.2018.