JaatisWiki

JaatisWiki 

 

JaatisWiki on Wikipediaa mukaileva vinkkisivusto, jossa yhteen paikkaan on koottu vammaisille lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen tärkeää tietoa, niin linkkien, kuin vinkkienkin muodossa. JaatisWiki perustuu wiki-tekniikkaan, joten kaikki vapaaehtoiset pääsevät itse muokkaamaan sivuston vinkkejä. JaatisWiki on ilmainen vinkkisivusto

JaatisWiki ja Wikipedian eroja ovat mm:

- rajattu aihealue: Wikipediassa aihe on vapaa, mutta JaatisWikissä aihealue on rajattu koskettamaan vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä asioita. 

- Wikipedian päivittämiseen voivat osallistua kaikki halukkaat. JaatisWikin päivittäjiksi ja kirjoittajiksi pääsevät henkilöt, joilla on vakuutuksensa perusteella tietoa ja kokemusta vammaisperheiden asioista. 

- JaatisWikiin on koottu tieteellisen tiedon lisäksi myös kokemustietoa, sekä vinkkejä, joista on hyötyä perheillemme.

- Wikipedia ja JaatisWiki eivät salli mainontaa, mutta JaatisWikissä linkit, sekä vinkit kaupallisten yritysten tuotteista, jotka tuovat arvoa perheillemme ovat sallittuja. Jopa toivottuja. 

- JaatisWikistä pääset hakemaan tietoa, sekä hakusanojen, että sisällysluettelon avulla. 

JaatisWikiä hallinnoi Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry, joka on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää vammaista lasta/nuorta koskevan tiedon välittämistä ja luovaa ajattelua. JaatisWiki-sivut asuvat Wikispaces -nimisellä wikipalvelimella. Sivujen tiedot on koottu, jotta niitä voi käyttää vammaisten lasten/nuorten ja perheiden hyödyksi, siinä mielessä omistamme ne kaikki yhdessä. Tekijänoikeuksia on kunnioitettava sivuja kirjoittaessa ja niitä lainatessa (lähde mainittava).

Vinkkien ja artikkeleiden sisällöstä vastaavat JaatisWikin käyttäjät yhdessä. Koska JaatisWiki on yhteistyöhanke, voivat kaikki, joilla on kokemusta vammaisperheiden asioista, olla mukana päivittämässä, sekä tuomassa lisää sisältöä JaatisWikiin. Yläreunan "History" linkistä pääset mm. selaamaan sivulle tehtyjä muutoksia. Mikäli havaitse JaatisWikissä virheitä, voit korjata sen itse, ottaa asian esille JaatisWikin keskustelusivulla, tai ottaa yhteyttä Jaatisen työntekijöihin (akseli @ jaatinen.info). Koska JaatisWikiin on kerätty tietoa, linkkejä, sekä vinkkejä useamman tekijän toimesta, on hyvin mahdollista, että osa tiedoista, tai linkeistä on saattanut vanhentua. Mikäli törmäät vanhentuneeseen tietoon, toimi samoin, kuin virheellisen tiedon kohdalla. 

JaatisWiki sisältää myös kokemustietoa. Kokemustiedon kohdalla on hyvä muistaa se, että lapset ovat erilaisia. Se mikä toimii yhden kohdalla, ei välttämättä toimi toisen lapsen kohdalla. Erilaisista kokemuksista on kuitenkin tärkeää saada tietoa, joten siksi JaatisWikistä löytyy myös kokemustieto-osio. 

JaatisWiki toteutetaan Wikispaces-palvelimen tarjoamalla ohjelmistolla.