Mielen hyvinvoinnin voimavaratyöpaja 17.3.

Tapahtumaa siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan koronatilanteen vuoksi.

Työpajassa hahmotellaan erityislasten vanhempien keinoja vahvistaa mielen hyvinvointia. Tavoitteena on etsiä keinoja tunnistaa omia voimavarojaan ja vahvistaa niitä. Hyödynnämme ratkaisukeskeisiä ja positiiviseen psykologiaan pohjautuvia keinoja. Tutustumme myös itsemyötätuntoon ja teemme mindfulness-harjoituksen. Osallistujille on myös tarjolla vinkkejä harjoitusten tekemiseen myöhemminkin! 

Tilaisuus on maksuton. 

Lisätiedustelut ja ilmoittautumiset 

sähköpostitse: ulla.anttila@pp3.inet.fi 
Ohjaaja: sosiaalipsykologi Ulla Anttila