Jaatisen historiaa sekä miten saimme nimemme

Olipa kerran, ammoisina aikoina perheitä, jotka olivat hyvin surullisia.

Monimutkaisia teitä nämä perheet löysivät toisensa ja alkoivat yhdessäolon myötä pikku hiljaa huomata, että elämässä on vielä toivoa ja jopa ilonpilkahduksia.

Eräänä päivänä muutama näistä perheistä oli onnistunut jopa osallistumaan ulkoilmakonserttiin, mitä he eivät olisi uskoneet mahdolliseksi vain vähän aiemmin. Iltasella koko joukko oli väsynyt, mutta hyvällä tuulella.

Joku keksi kaivaa kaapista videon, sillä muuta joukko ei oikein jaksanut. Video oli itse äänitetty, 70-luvun TV-elokuva Onnellinen mies Arto Paasilinnan kirjan pohjalta.

Ihmeellinen kokemus. Joukko eläytyi siltainsinööri Akseli Jaatisen kohtaloon pienessä kunnassa, jossa insinöörillä oli jonkin asteisia, ettemme sanoisi melko isojakin, haasteita. Näistä haasteista löydettiin analogiaa perheiden omiin tilanteisiin. Omiin kokemuksiin vammaisen lapsen asioiden järjestämisessä kunkin omassa kunnassa.

Insinööri Jaatinen osoittautui kekseliääksi, pitkäjänteiseksi, reiluksi, rohkeaksi, luovaksi. Ja onnistui lopulta saavuttamaan omintakeisen tilan, jossa hän oli kohtuullisen onnellinen. Ja mitäpä ihminen voisi muuta toivoa? Kuin kohtuullista onnellisuutta.

Kun päätettiin perustaa yhdistys, jonka tavoite on etsiä iloa ja luovia ajatuksia vammaisen lapsen ja perheen tilanteisiin diagnoosi- ja kuntarajattomasti, muistettiin Akseli Jaatinen. Soitettiin Arto Paasilinnalle ja saatiin lupa käyttää nimeä.

Muistuttamaan, että kuten siltainsinööri, myös vammaiset lapset ja perheet ovat rohkeita, pitkäjänteisiä, luovia - ja kykeneviä löytämään oman tiensä.

 

Ensimmäinen Jaatisen jäsenmaksun maksanut jäsen oli kirjailija Arto Paasilinna.

Jaatisia ovat vammaiset lapset ja nuoret, heidän vanhempansa, sisaruksensa, isovanhempansa ja muut läheisensä sekä vammaisten lasten kanssa työskentelevät henkilöt. Ja kaikki, jotka haluavat edistää vammaisen lapsen asiaa. 

Toiminnan päämääränä on edistää vammaisen lapsen ja nuoren koko perheen ihmisoikeuksien toteutumista, hyvinvointia, elämänhallintaa sekä arjen sujumista ja osallisuutta.

Tavoitteena on löytää luovia ratkaisuja vammaisen lapsen asioissa edistämällä mm.

 • tiedonvälitystä
 • avointa keskustelua
 • ideoiden ja ilon jakamista
 • eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja ymmärrystä toistensa näkökannoista.

 

 

Jaatinen kutsuu vammaisperheitä ja kaikkia vammaisten lasten asioista kiinnostuneita mukaan

 • avoimeen keskusteluun
 • tiedonvälitykseen
 • yhteiseen toimintaan
 • vaikuttamaan.

Tukemalla toinen toistamme ja toimimalla yhdessä meidän on mahdollista saada ja antaa tietoa, keksiä uusia ideoita, saada uusia ystäviä ja ennen kaikkea, kokea iloa ja tukea toisiamme elämään mahdollisimman hyvää elämää.

Avoin keskustelu nostaa esiin tärkeäksi kokemiamme aiheita ja tarjoaa mahdollisuuden osallistumiseen, vaikuttamiseen ja jakamiseen. Vaikutustyö on iso osa Jaatisen toimintaa. Vammaisten lasten ja nuorten ja heidän perheidensä ääni on vaarassa jäädä taka-alalle ilman avoimuutta ja aktiivista osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Jaatinen toimii

 • järjestämällä monenlaista vertaistukitoimintaa yhdessä perheiden kanssa
 • mahdollistamalla perheiden omaa toimintaa
 • tarjoamalla kanavia tiedon välittämiselle ja keskustelulle sosiaalisessa mediassa
 • tarjoamalla tiloja toiminnalle Jaatisen Majalla
 • tukemalla muita vammaisille lapsille toimintaa järjestäviä tahoja mm. jakamalla tietoa ja tarjoamalla tiloja toimintaan Jaatisen Majalla
 • vaikuttamalla.

Jaatinen on vammaisten lasten vanhempien vuonna 1997 perustama yhdistys, joka ei tunne diagnoosi- tai kuntarajoja. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Olet tervetullut mukaan!