Kuvassa Arto Paasilinnan kirjan Onnellinen mies etukansi.

Vammaisperheyhdistys Jaatinen kannustaa vammaisten lasten ja nuorten perheitä jakamaan tukea, tietoa, ideoita ja iloa toistensa kanssa.

Jaatinen sai nimensä Arto Paasilinnan romaanista Onnellinen mies. Romaanin päähenkilö, siltainsinööri Akseli Jaatinen osoittaa sellaista rohkeutta, pitkäjänteisyyttä, voimaa ja luovuutta, jota myös vammaisten lasten vanhemmista ja läheisistä löytyy. Arto Paasilinna oli ensimmäinen yhdistyksen jäsenmaksun maksanut henkilö!

 

Kuvassa vammainen tyttö, joka antaa käärmeelle suukkoa terraarion lasin ikkunaan. Kuvassa teksti: "Älä ole teennäinen. Älä esitä mitään. Jokainen meistä on erilainen ja se on rikkaus! Olisi tylsää jos olisimme samanlaisia".

 

Jaatisen strategia 2018-2021

VISIO: Vammaiset lapset ja heidän perheensä elävät täyttä elämää.  

MISSIO: Jaatinen edistää vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä oikeuksien toteutumista ja mahdollisuutta elää täyttä elämää tarjoamalla tietoa ja vertaistukea sekä vaikuttamalla vammaisperheiden asioihin. 
 

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n arvot

Jaatisen toimintaa ohjaavat voimavaralähtöisyys, ihmisoikeusperustaisuus, luovuus ja ilo. Jaatisen kotipesä ja sydän on Maja, joka on yhteisen voimaantumisen, tiedonjakamisen ja vaikuttamisen paikka.

Voimavaralähtöisyys
Jaatinen edistää vammaisperheiden hyvää arkea ja tuo sitä esiin. Jaatinen tukee vammaisperheiden voimaantumista, tavoitteena on voimauttavan dialogin edistäminen ja yhdessä ratkaisujen löytäminen. Yhteisöllisyys ja vertaistuki tuovat voimavaroja ja luovat osallisuuden kokemuksia koko perheelle. Jaatinen haluaa nostaa esiin hyvän lapsessa.

Ihmisoikeusperustaisuus
Lapsen oikeudet ovat perusta, jonka päälle toiminta rakentuu. Jaatinen edistää vammaisen lapsen ja nuoren sekä heidän perheidensä oikeuksien toteutumista ja mahdollisuutta elää täyttä elämää. Lapsen yksilöllisten ominaisuuksien ja tarpeiden huomioiminen on keskeistä kaikessa toiminnassa. Tuemme lapsen kuulemista ja osallisuutta sekä uskomme elinikäiseen oppimiseen. 

Luovuus
Jaatinen kannustaa luoviin ratkaisuihin arjessa ja innovoi yhdessä uusia keinoja perheiden kanssa sekä jakaa hyviä ideoita eteenpäin. Taiteen ja kulttuurin keinot ovat myös tärkeitä vammaisperheiden hyvinvoinnin edistäjiä.

Ilo
Vammaisperheiden hyvään arkeen kuuluu iloitseminen ja hyvien hetkien vaaliminen. Juhlat ja yhteiset kokoontumiset kantavat arjessa.


Vaikuttamistyön painopisteitä vuoteen 2021 ovat: 

Ensitieto

Vaalivaikuttaminen vuoden 2019 vaaleissa 

Vammaisten lasten ihmisoikeuksien edistäminen ja niistä tiedottaminen

Palvelusuunnittelun laatuun vaikuttaminen

Perhekeskusten kehittämiseen vaikuttaminen  
 

Jaatisia voivat olla vammaiset lapset ja nuoret, heidän vanhempansa, sisaruksensa, isovanhempansa ja muut läheisensä sekä vammaisten lasten kanssa työskentelevät henkilöt sekä kaikki, jotka haluavat edistää vammaisen lapsen asiaa. 

 

Tule Sinäkin mukaan!

- avoimeen keskusteluun, jakamaan tukea ja tietoa

- vaikuttamaan

- vammaisperheiden kohtaamispaikkaan Jaatisen Majalle

- Toimintaan, tapahtumiin ja kerhoihin