Selvitys omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamisesta julkistettiin

17.1.2019

Sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamisesta julkistettiin tänään. Jaatinen oli yksi järjestöistä, joita kuultiin selvitystä tehtäessä.

Raportissa muun muassa ehdotetaan, että omaishoitosopimukseen perustuva omaishoito listataan yhdeksi työttömyysturvalain tarkoittamaksi soviteltuun työttömyysturvaan oikeutetuksi tilanteeksi, jos omaishoitajan on mahdollista hakea vain osa-aikatyötä. Tämä edellyttäisi lain muutosta).

Lisäksi kuntien työntekijöille esitetään tarjottavan enemmän koulutusta ja tietoa, jotta omaishoitajat saavat riittävät ja tarpeenmukaiset palvelut.


Myös hoito- ja palvelusuunnitelman tärkeyttä korostetaan: "Hoidettavalle tehdystä hoito- ja palvelusuunnitelmasta pitääkin näkyä selvästi se, miten omaishoitaja kykenee hoitovelvollisuuksiensa lisäksi hakemaan töitä ja miten kunnan palvelut lisääntyvät kun hän saa töitä. On mielestäni myös selvää, että TE-toimistojen pitää luottaa hoito- ja palvelusuunnitelmaan, ja että kunta todella järjestää hoidettavan riittävän hoidon sitten, kun omaishoitaja saa töitä."

Koko raportti löytyy tämän linkin takaa