Jaatinen on mukana vaatimassa logopedian koulutuspaikkojen lisäämistä

19.10.2018

Jaatinen on mukana Suomen puheterapeuttiliitto ry:n kannanotossa vaatimassa logopedian koulutuspaikkojen lisäämistä.

“(…)Keskeisiä keinoja hyviin kuntoutustuloksiin pääsemisessä ovat varhainen tunnistaminen ja oikea-aikainen palveluihin pääsy, kuntoutussuunnitelmien ja palvelukokonaisuuksien integrointi, vastuun ottaminen asiakkaasta kokonaisuutena, tavoitteellinen toimintatapa ja riittävä resursointi.“ Jotta tämä voisi puheterapian osalta toteutua, tulee logopedian koulutusohjelmien aloituspaikkamääriä välittömästi lisätä ja siten turvata kansalaisten tasavertainen mahdollisuus saada tarvitsemiaan arviointi- ja kuntoutuspalveluita koko Suomen alueella."

 

Lue koko kannanotto:

http://www.puheterapeuttiliitto.fi/binary/file/-/fid/1633/