Kansallinen ensitietosuositus parantaisi ensitiedon laatua ja edistäisi yhdenvertaisuutta koko maassa

5.9.2018

Oikeanlaisella ensitiedolla on merkitystä perheen koko loppuelämälle. Tarvitaan koko maan kattava yhtenäinen malli, jotta perheet voivat yhdenvertaisesti saada apua ja tukea odottamattomassa ja haastavassa elämäntilanteessa.

Ohessa kannanotto tärkeään aiheeseen, jonka allekirjoittajina ovat Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n Miina Weckroth, Autismi- ja Aspergerliitto ry:n Elina Vienonen sekä Lastensuojelun Keskusliiton Kirsi Pollari.

https://itla.fi/mihin-tarvitaan-kansallinen-ensitieto-suositus/

 

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry toivoo myös uutta asiakas- ja potilaslakiluonnosta varten tekemässään lausunnossa, että laadukas ensitieto huomioidaan entistä tarkemmin. Jaatinen pitää tärkeänä, että tilanteissa joissa annetaan ensitietoa, käytetään erityistä harkintaa ja huolellisuutta sekä tukeudutaan ensitietosuosituksen tarjoamaan apuun. Suosituksen käyttöönotto edistäisi ensitiedon ja potilasinformaation yhdenvertaisuutta ja laatua Suomessa.