Yhteenveto liikennepalvelulain tiedotustilaisuudesta 13.6.2018

13.6.2018

Liikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille. Liikennepalvelulain keskeisenä tavoitteena on asiakaslähtöiset liikennepalvelut. Liikennepalvelulaki tulee pääosin voimaan 1.7.2018. Tietojen ja tietojärjestelmien yhteen toimivuutta koskevat säännökset tulevat voimaan jo 1.1.2018. ITS-direktiiviin liittyvät älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoon liittyvät säännökset tulevat voimaan 1.10.2017.

Liikennepalvelulailla muutetaan nykytilaa, jossa liikenteen markkinat ovat vahvasti säännellyt ja julkisin toimin ohjatut. Liikennepalvelulaki edistää kilpailun tasapuolisuutta henkilöliikennemarkkinoilla sekä henkilö- ja tavaraliikenteen palveluntarjoajien kilpailukykyä.

Tiedotustilaisuudessa liikenne- ja viestintäministeriössä 13.6.2018 vastattiin kysymyksiin myös erityistä tukea tarvitsevien liikennöintiin liittyen. 

 

Johanna Vilkuna, Kuntaliitto: ”Kunnilla on tietyt lakisääteiset velvotteet kuten koulukuljetukset ja sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset. Joukkoliikenne ei ole lakisääteinen tehtävä. Julkisilla palveluilla luodaan peruskysyntää harvaanasutuille alueille. Kunnat toivovat että uusia palveluja ja uutta yrittäjyyttä syntyy.”

Miten enemmän tukea tarvitsevat henkilöt on otettu huomioon liikennepalvelulaissa?

Joel Karjalainen, Liikenne- ja viestintäministeriö: Yrittäjien tai kuljetuspalvelua järjestävien on tarjottavat tiedot niistä palveluista mitä he tarjoavat. Esimerkiksi estettömyystiedot on löydyttävä vaikkapa verkkosivuilta. Jatkossa liikenteen turvallisuusvirasto määrittelee millaisia esteettömien ajoneuvojen pitää olla. Vammaispalvelulain määrittämät kyytien järjestämisvelvoitteet säilyy ja ne ovat merkittävämpiä kuin liikennelainsäädännön tekniset määritelmät. 

Laura Langer, liikennevirasto: Olennaiset tiedot on kerrottava jokaisesta liikkumispalvelusta ja ne kerätään NAP-palveluun (https://www.liikennevirasto.fi/liikennejarjestelma/liikennepalvelulaki/nap#.WyECuPZuKUk )joka on rajapintakatalogi. Siellä mm. esteettömyystiedot mukana. 

 

Laura Eiro, Liikenne- ja viestintäministeriö: Liikennepalvelulaissa säädetään, että taksiliikenne- tai henkilöliikenneluvan haltijan on varmistettava että kuljettajalla on kyky vastaanottaa ja avustaa liikuntarajoitteisia ja muita henkilöitä. Se tulee yhdeksi osaksi Trafin järjestämää taksin ajolupakoetta. Useasta suunnasta tulee velvoitteita siihen, että erityisryhmien matkustajien turvallisuus on varmistettu. Yhteiskunnan järjestämissä kuljetussopimuksissa voidaan edellyttää myös lisävelvotteita.

Miten valvotaan että kuljetusvälineet ovat riittävän asianmukaisia ja kuljettajilla riittävä taito?

Marko Sillanpää, Trafi: Ajoneuvojen osalta määritellään esteettömyysvaatimukset.  Uutena tuli Trafin määräys että myös nostinlaite katsotaan katsastuksessa vuosittain. Kuljettajien koulutusvaatimus poistuu mutta kuljettajien ajokoe ei ole poistunut. Kuljettajakortin saaminen edellyttää edelleen kokeessa käymistä. Siinä varmistetaan että tiedot ja taidot on asianmukaiset. Lopulta taksiyritys vastaa että henkilökunta on asianmukaisesti koulutettua ja toimii asianmukaisesti. Trafi lupaviranomaisena tarkistaa ovatko lupaedellytykset edelleen voimassa. 

Miten voi tietää miten hinta muodostuu?

Marko Sillanpää, Trafi: Taksimatkan alkamista ennen asiakkaan täytyy tarkistaa hinta. Taksin velvollisuus on saattaa asiakkaan näkyviin tieto mihin hinnoittelu perustuu tai kiinteä hinta mikäli matkalla on kiinteä hinta joko taksitolpalla tai sovelluksessa jos kyyti tilataan sovelluksen kautta. Trafi on antanut suosituksen että olisi hyvä että hintatiedot näkyisivät taksin ikkunassa ulkopuolelle jotta asiakas voisi vertailla taksien hintoja.